Uvago B.V.

Details maken het verschil

 

Groen, uitdagend en ombouw

De uitdaging van een project kan liggen in het complex van randvoorwaarden zoals stedenbouwkundige eisen, bodemverontreiniging, financiële haalbaarheid e.d. maar ook kan de uitdaging liggen bij het toepassen van moderne technieken ter beperking van de milieu- en energiekosten.

Hiernaast een voorbeeld van een spannende combinatie van Oud en Nieuw

 

Met technieken als zonnepanelen, warmtepompen, WKO, WTW's maar ook de bouwkundige aspecten die verbonden zijn met het toepassen van deze technieken hebben wij inmiddels ruime ervaring. 

Graag delen wij deze kennis met u.

 

Het hergebruik en de ombouw van bestaande gebouwen valt zondermeer samen met een ons groene streven. Immers met hergebruik wordt er veel bespaard op nieuwe bouwmaterialen. Door wet- en regelgeving maar ook door het vaak tegenstrijdige karakter van een woongebouw (extrovert met buitenruimten) vs. een kantoorgebouw (introvert met gangzones in het midden) is dit zondermeer een leuke uitdaging.